X
ES  |  EN  |  PT  |  FR  |  DE  |  PL  |  中文

Artistas Diversos

Artistas diversos to projekt wspierający społeczno-zawodową integrację osób niepełnosprawnych poprzez sztukę. Przedstawia on światu ekspresję artystyczną ludzi z różnymi upośledzeniami, podkreślając wartość ich pracy, podobnie jak robili to Beethoven, Goya, Van Gogh, Frida Kahlo, Cervantes, Mozart, Helen Keller i inni. Projekt stanowi punkt wyjścia do poprawy jakości życia artystów.

PROVITAL GROUP jest jednym z patronów tej grupy artystów.

www.artistasdiversos.org