X
ES  |  EN  |  PT  |  FR  |  DE  |  PL  |  中文
ONZ dalej wspomina o projekcie Provital Group w Meksyku

ONZ dalej wspomina o projekcie Provital Group w Meksyku

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) opublikował reportaż na temat projektu CSR Provital Group, który prowadzony jest w Meksyku wraz z Uniwersytetem Querétaro oraz organizacją Kobiety i Środowisko z Querétaro. UNDP zauważa w tym projekcie wyraźny przykład zrównoważonego rozwoju rolnictwa, w którym dodatkowo znajduje zastosowanie protokół z Nagoi.

Dzięki temu projektowi Provital Group pozyska naturalne, zgodne z COSMOS składniki do rozwoju nowych substancji aktywnych do kosmetyków. Jednocześnie bierzemy udział w zrównoważonym rozwoju miejscowego rolnictwa Querétaro, angażując społeczność kobiet i współpracując ze związkiem Kobiety i Środowisko. Stosując postanowienia protokołu Nagoya w komercjalizacji uzyskanego surowca, Provital Group zapewnia identyfikowalność (traceability) produktu oraz sprawiedliwą dystrybucję korzyści, chroniąc zasoby genetyczne i tradycyjną wiedzę.

Jesteśmy bardzo dumni z zainteresowania, jakie ONZ wykazuje tym projektem, związanym bezpośrednio z naszą strategią biznesową, zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i troskę o przyszłe pokolenia.

Reportaż można znaleźć tutaj.